Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK

MEIPOP ApS (”MEIPOP”), CVR. nr. 43179071, Uplandsgade 72, 2300 København S er dataansvarlig for behandling af personoplysninger om dig.

MEIPOP behandler en række personoplysninger om dig til forskellige formål, som nærmere angivet i afsnit 1 af denne privatlivspolitik.

Du kan altid kontakte MEIPOP, hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger om dig, du ønsker at udøve dine rettigheder, som nærmere angivet i afsnit 3 af denne privatlivspolitik, eller du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger om dig.

MEIPOP kan kontaktes på tlf. 25 61 70 71 og kontakt@meipop.dk.

 

1. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OM DIG, HERUNDER FORMÅL OG RETSGRUNDLAG

1.1 Behandling af personoplysninger om dig, når du foretager et køb hos MEIPOP

Når du foretager et køb hos MEIPOP, behandler vi en række personoplysninger om dig, herunder dit navn, e-mailadresse, tlf. nr. og adresse. Vi behandler også oplysninger om selve købet, herunder hvilke(n) vare(r) du har købt, prisen, købstidspunktet, ordrenr., fakturanr. mv. og oplysninger om dit betalingskort.

Formålet med behandlingen af personoplysninger om dig er at gennemføre købet og levere de(n) vare(er), du har købt, samt at besvare henvendelser og spørgsmål fra dig i forbindelse med dit køb. Vi behandler også oplysninger om dig med det formål at opfylde vores forpligtelser efter regnskabs-, bogførings- og momslovgivningen.

Retsgrundlaget for behandlingen er, at behandlingen er nødvendig af hensyn til indgåelse og opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. For så vidt angår behandling med det formål at opfylde vores forpligtelser efter regnskabs-, bogførings- og momslovgivningen, så er vores grundlag for behandlingen, at den er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

1.2 Behandling af personoplysninger om dig, når du deltager i en konkurrence hos MEIPOP

Når du deltager i en konkurrence hos MEIPOP, behandler vi en række personoplysninger om dig, fx dit navn, profilnavn på Facebook eller Instagram og evt. e-mailadresse, tlf. nr. og adresse.

Formålet med behandlingen af personoplysninger om dig er at gennemføre konkurrencen, herunder udtrække, kontakte og offentliggøre vindere(n) af konkurrencen, og udlevere den vundne præmie.

Retsgrundlaget for behandlingen er, at behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesse i at gennemføre konkurrencen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Vi mener desuden, at du har sammenfaldende interesser, da du selv har valgt at deltage i konkurrencen, og derfor har en interesse i, at behandlingen foretages, så konkurrencen kan gennemføres.

1.3 Behandling af personoplysninger om dig, når du besøger, følger eller interagerer med MEIPOP på Facebook eller Instagram

Når du besøger, følger eller interagerer med MEIPOP på Facebook eller Instagram, behandler vi en række personoplysninger om dig, herunder dit navn og profilnavn på Facebook eller Instagram og evt. kommentarer, opslag og billeder, som du har postet.

Formålet med behandlingen af personoplysninger om dig er at interagere med dig og analysere, udvikle og forbedre vores markedsføringsmæssige eksponering på Facebook og Instagram.

Retsgrundlaget for behandlingen er, at behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesse i at markedsføre os på Facebook og Instagram, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Under hensyn til den helt overordnede karakter af de personoplysninger, som vi behandler om dig, vurderer vi, at du ikke har modstridende interesser, som går forud herfor og at en afvejning af vores interesser over for dine falder ud til vores fordel.

Vi er fælles dataansvarlige med Meta for behandling af personoplysninger om dig, når du besøger, følger eller interagerer med MEIPOP på Facebook eller Instagram. Du kan læse mere om aftalen med Meta om fælles dataansvar her. Meta behandler også personoplysninger om dig til Metas egne formål, se Metas persondatapolitik her.

 

2. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER OM DIG

2.1 Opbevaring af personoplysninger om dig, når du har foretaget et køb hos MEIPOP

Oplysninger om dig og dit køb slettes 5 år efter købstidspunktet. Betalingsoplysninger opbevares dog i 5 år fra udgangen af det år, som betalingen er foretaget i med henvisning til bogføringslovens regler herom.

2.2 Opbevaring af personoplysninger om dig, når du har deltager i en konkurrence hos MEIPOP

Oplysninger om vinderen af konkurrencen opbevares i 3 år fra afsendelse af præmien med henvisning til forældelseslovens regler. Oplysninger om de øvrige deltagere i konkurrencen slettes umiddelbart efter, at konkurrencen er gennemført.

Hvis vi har haft opslag om konkurrencen på Facebook eller Instagram, kan du læse om opbevaring af oplysninger om dig i afsnit 2.3 neden for.

2.3 Opbevaring af personoplysninger om dig, når du besøger, følger eller interagerer med MEIPOP på Facebook eller Instagram

Vi har adgang til oplysningerne om dig så længe du følger os på Facebook eller Instagram eller så længe dit like, kommentar eller deling af vores indhold, ligger på vores side. Du kan selv slette disse oplysninger.

Metas opbevaring af personoplysninger om dig er beskrevet i Metas egen privatlivspolitik.

 

3. DINE RETTIGHEDER

Som registreret kan du gøre brug af de nedenfor oplistede rettigheder. Nogle af rettighederne gælder dog alene under visse omstændigheder. 

3.1 Ret til indsigt

Du har ret til at anmode om indsigt i, herunder udlevering af kopi af, de personoplysninger, som vi behandler om dig, ligesom du også har ret til at modtage information om:

  • formålet med behandlingen,
  • kategorierne af personoplysninger, der bliver behandlet,
  • modtagere eller kategorier af modtagere, herunder modtagere i eventuelle tredjelande og i den forbindelse de fornødne garantier for overførslen,
  • opbevaringsperioden eller kriterierne for fastsættelse af denne,
  • retten til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse imod behandlingen af personoplysninger om dig, herunder særligt i forbindelse med personoplysninger, der behandles til markedsføringsformål,
  • retten til at klage til Datatilsynet, og
  • hvorfra personoplysninger om dig stammer.

Vi foretager ikke automatiske afgørelser, herunder profilering.

3.2 Ret til berigtigelse

Du har ret til at anmode om at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget samt ret til at anmode om at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

3.3 Ret til sletning

Du har til at anmode om at få personoplysninger om dig slettet under visse omstændigheder.

3.4 Ret til begrænsning

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af personoplysninger om dig, fx i forbindelse med, at rigtigheden af personoplysningerne bestrides.

3.5 Ret til dataportabilitet

Hvis vores behandling foretages automatisk og er baseret på dit samtykke eller opfyldelse af en aftale med dig, har du ret til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at anmode om at få transmitteret disse personoplysninger til anden dataansvarlig virksomhed, hvis dette er teknisk muligt.

3.6 Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse imod den behandling, som personoplysninger om dig undergives hos os, herunder særligt i forhold til markedsføringsformål.

3.7 Ret til tilbagekaldelse af samtykke

Hvis du har afgivet samtykke til behandlingen af personoplysninger om dig, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagekalder du dit samtykke, vil dette dog ikke berøre den behandling af personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagekaldelsen.

3.9 Ret til at indgive en klage til Datatilsynet

Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger eller du ønsker at udøve dine rettigheder m.v.

Du kan også altid indgive en klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktinformationer kan du finde på www.datatilsynet.dk.

 

4. ÆNDRINGER TIL DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, samt når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret på vores hjemmeside.

Dato for seneste ændring af privatlivspolitikken:

24. november 2022